Penafian dan Privasi

Notis Hakcipta

Hak cipta malaysianview.com (pemilik tunggal) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan pemilik kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada pemilik.

Dasar Privasi

PRIVASI ANDA

Muka surat ini menerangkan dasar privasi kami termasuklah kegunaan dan perlindungan daripada semua maklumat yang dimasukkan oleh pelawat. Jika anda memilih untuk mendaftar dan berurus niaga dengan menggunakan laman kami ataupun menghantar emel yang mengandungi data-data peribadi, data-data ini mungkin akan dikongsikan bersama-sama dengan rakan niaga kami yang lain dalam usaha untuk membantu anda secepat dan secekap yang mungkin. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan, merekodkan atau melaporkan aduan, maklumat yang memerlukan ianya disalurkan kepada syarikat yang lain.

COOKIES

Sesetengah laman web (termasuklah laman kami) menghasilkan ‘cookies’, yang dikumpulkan oleh pelayan laman web bagi membolehkan ianya mengenali anda untuk kunjungan yang berikutnya. ‘Cookies’ ini tidak menyimpan data-data anda secara kekal dan ianya juga tidak disimpan di dalam cakera keras komputer anda. ‘Cookies’ akan dipadamkan sebaik sahaja anda menutup pelayar anda.

MAKLUMAT LOG

Apabila anda mengekses laman ini, pelayan web kami akan secara automatik merekod maklumat yang dihantar oleh pelayar setiap kali anda melayari satu-satu laman web. Log pelayan ini termasuklah maklumat seperti permintaan web, alamat Protokol Internet, jenis pelayar, bahasa pelayar, tarikh dan masa permintaan anda dan satu atau lebih ‘cookies’ yang secara uniknya mengenalpasti pelayar anda.

PERLINDUNGAN DATA

Teknologi terkini termasuklah perisian enkripsi digunakan untuk melindungi apa jua data yang diberikan kepada kami dan standard keselamatan yang ketat juga dikekalkan untuk mengelakkan sebarang akses yang tidak dibenarkan.

MAKLUMAT TERKUMPUL

Tiada sebarang maklumat peribadi anda disimpan semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang diberikan kepada anda melalui emel, di mana ianya adalah di bahagian laman yang dijamin selamat

PERTUKARAN POLISI

Jika terdapat sebarang pertukaran pada dasar privasi, ianya akan dikemaskinikan di laman web ini. Pastikan anda sentiasa melayari bahagian dasar privasi bagi memastikan anda sentiasa tahu tentang maklumat mana yang disimpan, bagaimana dan bila ianya digunakan dan jika ada, adakah ianya dikongsikan bersama pihak lain.

Penafian

Pemilik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

Pemilik tidak akan bertanggunjawab diatas maklumat yang diperolehi dari laman-laman pihak ketiga yang tidak ada perjanjian kerjasama dengan pihak kami.


© 2018 Malaysianview